Jouni Kiviharju

Rakennustekniikan insinööri (erikoistunut korjausrakentamiseen).

Toiminut työmaapäällikkönä, työnjohtajana ja projekti-insinöörinä useissa eri maa-, betoni- ja insinöörirakentamisen hankkeissa Kymenlaakson ja Uudenmaan alueella. Vastuualueena ollut töiden urakkalaskenta, hankintojen tekeminen, urakoiden kilpailutus, työmaan johtaminen, rakennusaikataulujen ja laatuasiakirjojen laadinta, sekä suunnittelun ohjaus.

Suunnitellut useita asuin- ja teollisuuskiinteistöjä sekä KVV-järjestelmiä. Ollut useissa edellä mainituissa kohteissa myös pääsuunnittelija, vastaava mestari ja KVV-vastaava.

Kattavat ATK-taidot, kuten CADS-house planner, 3D BIM-mallien käsittely, aikatauluohjelmistot, useat lujuuslaskentaohjelmistot, sekä rakennefysikaalisen toimivuuden tarkasteluun tarkoitetut ohjelmistot (kosteus ja lämpö).

Kokemus rakennusalalta yli 15 vuotta, josta toimihenkilönä yli 10 vuotta.

Mika Rovanperä

Toiminut purku- ja rakennusalan yrittäjänä Suomessa ja Ruotsissa.

Yrittäjänä johtanut mm. erittäin vaativia useiden satojen huoneistojen linjasaneeraus kohteiden purkutöitä, sekä lukuisia uudis- ja korjausrakentamisen projekteja.

Täysin pätevöitynyt työnjohtaja, kokemus alalta yli 20 vuotta.


Rakennus- ja insinööritoimisto DualTech Oy
Nopasenmäentie 14
49400 HAMINA
Y:2142456-6